Prawda objawiona


Idź do treści

Morihei Ueshiba

Inspiracje

Cały wszechświat pochodzi z tego samego źródła. Źródło, które nazywamy życiem zawiera naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. W czasie kiedy człowiek porusza się naprzód, może trwonić lub porządkować swoją witalną energię. Zło rodzi się w momencie, kiedy zaczynamy wierzyć, że to, co należy do wszystkich, należy tylko do nas, to prowadzi do pychy, niepotrzebnego pożądania i złości. Jednak każdy, kogo nie zdołają opętać materialne rzeczy, w końcu staje się panem wszystkiego.

Aby praktykować aikido we właściwy sposób musimy zawsze pamiętać o tym, że wszystkie rzeczy mają swój początek w jednym źródle; zanurz się w miłości i otocz szczerością. Technika oparta na sile duchowej jest mocna...

Dobry trening aikido jest źródłem światła (mądrości) i ciepła (współczucia). Te dwa elementy stanowią siłę napędową nieba i ziemi. Ćwicz ciężko, a doświadczysz światła i ciepła aikido. Ćwicz jeszcze ciężej, a sekrety natury staną przed tobą otworem. Aikido należy ćwiczyć od momentu przebudzenia się do chwili pójścia na spoczynek.

Pozostaję spokojny niezależnie od tego, czy i jak jestem atakowany. Nie jestem związany ani z życiem, ani ze śmiercią - wszystko to pozostawiam Bogu. Bądź zawsze ponad to, co wiąże się z życiem i śmiercią, pozostawiaj wszystko Bogu -nie tylko wtedy, gdy jesteś atakowany, ale i w codziennym życiu.

Sztuka pokoju zaczyna się wewnątrz ciebie samego; pracuj, aby być w stanie zatrzymać ją przy sobie. Każdy ma duszę, która może być doskonała, ciało, które może być wyćwiczone i ścieżkę, którą może podążać.
Jesteś tutaj, aby wypełnić te trzy zadania, lecz aby było to możliwe, będą konieczne trzy rzeczy: zachowaj spokój, ćwicz sztukę pokoju we wszystkim, co robisz. Aby ćwiczyć nie potrzeba pieniędzy, władzy lub statusu społecznego. W tym szczególnym momencie jesteś o krok od raju, więc powinieneś trenować już teraz.

Życie jest rozwojem. Aby wzrastać, wspinaj się na wysokie szczyty i schodź w najgłębsze doliny swojej duszy. Weź wdech i poczuj więź z wszystkim co istnieje na niebie i ziemi. Robiąc wydech poczuj, jak wychodzące z twojego ciała powietrze, niesie ziarno, które sprawi, że ludzkość stanie się prawdziwsza, lepsza i piękniejsza.

Wszystko, co istnieje poniżej i powyżej, istnieje także w tobie. Wszystko oddycha - kiedy to sobie uświadomisz, zrozumiesz także Sztukę Pokoju. Ci, którzy ćwiczą, wiedzą, że są wojownikami chroniącymi Matkę Naturę i z każdym oddechem wchłaniają w siebie słońce i księżyc, niebo i ziemię, wysokie i niskie fale, wiosnę i zimę, lato i jesień.

Spraw, aby każdy kolejny dzień był naprawdę nowy, dzięki przywdzianiu błogosławieństwa Niebios, kąpiąc się w mądrości i miłości oraz powierzając się opiece Matki Natury. Ucz się od mądrych ludzi i ze świętych książek, lecz nigdy nie zapomnij, że każda góra, rzeka, roślina czy drzewo, także mogą cię czegoś nauczyć.

Nie jestem pewien czy udało się wam uchwycić prawdziwy cel aikido. Nie polega on jedynie na ćwiczeniu się w technikach bujutsu. Nie mniej ważne jest tworzenie lepszego świata, pełnego piękna i gracji, świata radości. Zawsze powtarzam, że to Bóg dał nam ten świat i że cały świat stanowi jedną rodzinę. Jest naszym wielkim przywilejem, że możemy nieustannie cieszyć się jego pięknem i świetnością. Naszym obowiązkiem jako istot ludzkich jest tworzenie takiego społeczeństwa, które przystawałoby do tego piękna i splendoru. Naszym celem w budo nie może być chronienie samych siebie.

Musimy zaakceptować dar boskiej miłości i nieustannie wyrażać dlań swój szacunek poprzez czynienie takich zmian, które prowadzić będą do uszczęśliwienia całego świata. Jeżeli rzeczywiście poważamy uświęconą istotę budo, musimy pracować, dla pokoju, dla świata bez kłótni, bez nieszczęść, bez konfliktów. Oto jest prawdziwy powód, dla którego ćwiczymy aikido. Aikido to sposób na jasne przedstawienie uniwersalnej zasady. Jego celem jest tworzenie racjonalnego i logicznego świata. Społeczeństwo, które potrafi harmonijnie połączyć ciało i umysł, daje w rezultacie świat pełen jedności. To my sami musimy wziąć na siebie odpowiedzialność za urzeczywistnienie boskich zamierzeń.

Każdy dzień przynosi ze sobą radość i wściekłość, ból i przyjemność, ciemność i światło, rozwój i rozpad. Wszystko to części naturalnego cyklu - tak czy inaczej nie próbuj narzekać lub walczyć przeciwko kosmicznemu porządkowi. Zaakceptuj go, a on zaakceptuje ciebie.

Ktokolwiek ma w życiu cel, stawi czoła przeciwnym siłom. Aby je wyeliminować, będzie musiał nauczyć się w jaki sposób zmusić je, by pracowały na jego korzyść.

Czy zasady mojego budo mają podstawy religijne? Nie. Objaśniają one religie, przyczyniają się do ich realizacji.

Prawdziwe budo jest ochroną dla wszystkich istot. Pozwala każdemu wypełnić jego misję.

Prawdziwe budo to dzieło miłości. To dawanie życia wszystkim istotom a nie wzajemne zwalczanie się i zabijanie. Miłość jest duchem opiekuńczym wszystkiego: nic nie może bez niej istnieć. Aikido jest urzeczywistnieniem miłości.

Nie ma dla mnie wielkiego znaczenia przestawanie z ludźmi interesuje mnie więź z Bogiem. W dzisiejszym świecie nie dzieje się dobrze, bo ludzie zbyt się przejmują wzajemnymi kontaktami, mówią i robią rzeczy bez znaczenia.
Dobro i zło tworzy razem jedną rodzinę świata. Aikido pozostaje ponad wszystkim, nie nazywa żadnych wzajemnych relacji złymi lub dobrymi. Utrzymuje wszystkie istoty w stałym wzroście i rozwoju służąc realizacji Wszechświata.

Szczerość! Kultywuj tę cnotę i odkryj dogłębną prawdę, że to, co jawne i to, co zakryte stanowi jedność.

Aby praktykować Sztukę Pokoju, trzeba zbadać istotę ośmiu przeciwstawnych sił, tworzących Wszechświat:

  • Ruch i bezwład
  • Niezmienność i adaptacja
  • Zwężanie i rozszerzanie
  • Jednoczenie i podział


Wspomniane siły obecne są wszędzie, od rozległych przestrzeni do najmniejszych roślin; każda cząstka nosi w sobie ogromne rezerwy kosmicznej energii, która może zostać użyta na korzyść wszystkich.

Źródlo:

Sensei -Morihei Ueshiba, www.aikido.koszalin.pl

Home Page | Kim jesteś? | Miłość | Jedność | Pełnia | Królestwo niebieskie | Praktyki duchowe | Inspiracje | Linki | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego