Prawda objawiona


Idź do treści

Właściwe zrozumienie

Miłość

Pośród śmierci trwa życie, pośród kłamstwa trwa prawda, pośród ciemności trwa światło.
Stąd wnioskuję, że Bóg jest życiem, prawdą i światłem.

Mahatma Gandhi


Bóg będąc doskonałą miłością przenika każdą rzecz i każdą żyjącą istotę. Miłość Stwórcy wypełnia wszystko, co istnieje tworząc wszelkie byty widzialne i niewidzialne.
Na drodze do poznania miłości stoi umysł człowieka, który dostrzega wszystko jako rozdzielone i niedoskonałe. Wprowadza nas do świata iluzji, powodując zagubienie i wieczne poszukiwanie własnej tożsamości.
Odpowiedzią na zagubienie człowieka i związany z tym lęk, jest powrót do Ojca i Jego Królestwa Miłości, Jedności i Pełni.

O wartości człowieka świadczy doskonała cząstka Stwórcy, istniejąca w każdym z nas, którą jest miłość i życie. Odkryj je w sobie.
Zostałeś stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Oznacza to, że jest w Tobie doskonałość, miłość i piękno.
Jesteś wyjątkowy i niepowtarzalny. Odrzuć myśl, że jesteś gorszy od innych. Jesteś tak samo wartościowy i wspaniały jak każdy inny człowiek, bez względu na swoje stanowisko i status społeczny.

MorfisKto kocha Go obecnego we wszystkich stworzeniach, a widzi Go wszędzie i wszystko widzi w Nim, przekonany o jedności wszystkiego, dla tego Bóg będzie w nim gdziekolwiek by był.


Myśląc o Nim - dzięki Jego łasce – pokonasz wszelkie przeszkody. A jeśli nie usłuchasz pełen pychy, żądzy i chęci posiadania i gniewu zginiesz.

Do niego się zwróć o pomoc całym sercem, a z jego łaski zaznasz największej ciszy.

Ten, kto w głębi siebie znajduje szczęście, radość i światło, ten dochodzi do ukojenia w Bogu.

Niech twój umysł w Nim się zatopi i ku Niemu kieruje się twoja miłość. Jemu składaj ofiary i tylko jemu jednemu oddaj się w opiekę. Nie martw się On cię wyzwoli od zła wszelkiego.

Kto nie żywi żadnych pragnień, lęku ani gniewu jest wyzwolony na zawsze. Kto niczego nie oczekuje spełnia uczynki z myślą o Nim, bez nadziei an ich owoc ten jest mu drogi.

Bhagawadgita


Niech Twoją drogę życia wyznaczają piękne i natchnione duchem słowa Matki Teresy z Kalkuty

Mimo wszystko...

Ludzie są nierozumni, nielogiczni i samolubni
Kochaj ich, mimo wszystko

Jeśli czynisz dobro, oskarżają cię o egocentryzm
Czyń dobro, mimo wszystko

Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych
przyjaciół i prawdziwych wrogów
Odnoś sukcesy, mimo wszystko

Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro,
Bądź dobry, mimo wszystko

Szlachetność i szczerość wzmagają twoja wrażliwość
Bądź szlachetny i szczery mimo wszystko

To, co budujesz latami może runąć w ciągu jednej nocy
Buduj, mimo wszystko

Ludzie w gruncie rzeczy potrzebują twojej pomocy,
mogą cię jednak zaatakować, gdy im pomagasz
Pomagaj, mimo wszystko

Dając światu najlepsze, co posiadasz,
otrzymujesz ciosy,
Dawaj światu najlepsze, co posiadasz,
Mimo wszystko
Home Page | Kim jesteś? | Miłość | Jedność | Pełnia | Królestwo niebieskie | Praktyki duchowe | Inspiracje | Linki | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego