Prawda objawiona


Idź do treści

Wallace D. Wattles

Inspiracje

Wszyscy ludzie stworzeni są z jednej Myślącej Substancji, dlatego wszyscy mają takie same możliwości i siły. Każda osoba może stać się wspaniała. Każdy element Boga jest częścią człowieka.

Ludzka wiedza jest ograniczona, a ponieważ nie wie wszystkiego, popełnia błędy; aby tego uniknąć, musi zjednoczyć się z Duchem Kosmosu. Duch Kosmosu jest inteligentną substancją, od której wszystko pochodzi, istnieje on wewnątrz i przenika wszystkie rzeczy. Umysł kosmosu wie absolutnie wszystko, a człowiek może się z nim zjednoczyć, by stać się częścią Wszechwiedzy.

W tym celu człowiek musi odrzucić wszystko, co oddziela go od Boga. Musi pragnąć wieść uświęcone życie i znaleźć się ponad wszystkimi moralnymi pokusami; musi zaniechać wszystkich działań, które nie są w zgodzie z jego najwyższymi ideałami. Powinien on przyjąć odpowiedni punkt widzenia i zaakceptować, że Bóg jest wszystkim i we wszystkim i nie ma w tym nic złego.

Musi spostrzec, że przyroda, społeczeństwo i przemysł są doskonałe na poziomie rozwoju, na którym się obecnie znajdują i zmierzają w kierunku spełnienia, oraz że wszyscy ludzie, w każdym miejscu na Ziemi, są dobrzy i doskonali.

Musi uświadomić sobie, że świat ma się dobrze i zjednoczyć się z Bogiem w działaniach mających na celu dokończenie jego doskonałego dzieła.

Człowiek może osiągnąć prawdziwą doskonałość tylko wówczas, jeśli będzie postrzegał Boga jako Wspaniały Czyniący postępy Byt, dobro, które jest we wszystkim.

Człowiek musi poświęcić się służbie Najwyższemu, który jest w nim, i słuchać głosu duszy. Wewnętrzne Światło znajduje się w każdym człowieku i popycha go w kierunku Najwyższego.

Człowiek musi pozwolić prowadzić się temu światłu, jeśli ma stać się wspaniały. Musi on przyjąć do wiadomości, że jest jednością z Ojcem i świadomie zatwierdzić ten związek dla samego siebie i innych.

Musi stworzyć mentalny obraz siebie u szczytu swoich możliwości i mieć go cały czas w myślach, aż nie się on nawykiem myślenia o samym sobie w ten sposób. Wyobrażenie to musi być cały czas obecne w umyśle.

Musi wyrażać i urzeczywistniać to wyobrażenie w swoim postępowaniu. Wszystko, co robi, musi robić w wybitny sposób. Jego zachowania wobec rodziny, sąsiadów, znajomych i przyjaciół - wszystkie one muszą wyrażać jego ideały.

Człowiek, który osiąga właściwy punkt widzenia i całkowicie się poświęca, który w pełni idealizuje siebie jako geniusza, wykonuje każdą czynność, nawet najmniej znaczącą tak, aby wyrażała jego ideały, już stał się wybitny. Wszystko, co robi, robi w sposób znakomity.

Stanie się znany, będzie rozpoznawany jako silna osobowość. Osiągnie wiedzę poprzez inspirację, będzie wiedział wszystko, co musi wiedzieć. Otrzyma wszelkie dobra materialne, które stworzy w swoim umyśle, nie zabraknie mu żadnego z nich. Otrzyma zdolność radzenia sobie w każdej sytuacji, a jego wzrost i postęp będę miały charakter dynamiczny i ciągły.


Żródło:
Wallace D. Wattles, Sztuka bycia wielkim, Wyd. Złote Myśli.


Home Page | Kim jesteś? | Miłość | Jedność | Pełnia | Królestwo niebieskie | Praktyki duchowe | Inspiracje | Linki | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego